شیوه های ارسال کالا


روشهای تحویل در تهران

تحویل سفارش های تهران به دو طریق صورت می پذیرد.1_سفارش های تهران به طور سیستمی توسط الو پیک بر اساس میزان و حجم محصول خریداری شده تعیین می شود که متناسب با حجم خرید توسط ماشین (وانت) یا موتور به آدرس مورد نظر رسانده می شود .و هزینه حمل مرسوله بر عهده خود مشتری خواهد بود . 2_از طرق آژانس  بعد از هماهنگی با مشتری صورت می پذیرد و هزینه حمل پس از دریافت محصول خریداری شده ، در محل تحویل توسط مشتری پرداخت میشود .

تحویل سفارشهای شهرستانها

تحویل سفارشهای شهرستانها

ارسال تحویل سفارش های شهرستان صرفا از طرق باربری می باشد که هزینه حمل بار از انبار شرکت تا باربری در خریدهای زیر پانصد هزار تومان بر عهده مشتری ، برابر 25000 تومان میباشد و بالای پانصد هزار تومان به صورت رایگان  و بر عهده شرکت مستر یراق خواهد بود  تا باربری شهر مورد نظر شما. هزینه باربری تا مقصد با مشتری می باشد .