شیوه های ارسال کالا


ارسال در تهران

تحویل سفارش های تهران به دو طریق صورت می پذیرد.1_سفارش های تهران در محل انبار شرکت و با هماهنگی قبلی قابل تحویل خواهد بود   2_از طریق آژانس و بعد از هماهنگی با مشتری صورت می پذیرد و هزینه حمل پس از دریافت محصول خریداری شده ، در محل تحویل، توسط مشتری پرداخت میشود .

تحویل سفارشهای شهرستانها

تحویل سفارشهای شهرستانها

ارسال تحویل سفارش های شهرستان صرفا از طرق باربری می باشد که هزینه حمل بار از انبار شرکت تا باربری در تهران برای خریدهای زیر دو میلیون تومان بر عهده مشتری و برابر با 200 هزار  تومان میباشد و برای خرید های  بالای دو میلیون تومان به صورت رایگان  و بر عهده شرکت مستر یراق خواهد بود. و هزینه از  باربری تهران تا باربری شهر مورد نظر  با مشتری می باشد .