ریل سوپرمارکتی ولکاتو

ویدیو معرفی ریل سوپرمارکتی ولکاتو

VSB50 MI/white ریل تاندم باکس آرام بند ولکاتو سوپر مارکتی گروه B همراه با یک ست صفحه گالری و یک ست میله گالری با ارتفاع متوسط (۱۶سانتی متر) و تحمل وزن 55 کیلوگرم در عمق ۵۰ سانتی متر / رنگ سفید

VSB50 MI/silver ریل تاندم باکس آرام بند ولکاتو سوپر مارکتی گروه B همراه با یک ست صفحه گالری و یک ست میله گالری با ارتفاع متوسط (۱۶سانتی متر) و تحمل وزن 55 کیلوگرم در عمق ۵۰ سانتی متر / رنگ طوسی