جک گریفین مدل HKS

1. ویدیو آنباکس کردن جک HKS گریفین

2. ویدیو معرفی جک گریفین HKS

قابل عرضه در رنگ سفید / قابلیت استپ درب در هر زاویه /  قابلیت آرامبند در زاویه کمتر از 30 درجه  / قابلیت  تنظیم قدرت با پیچ مخصوص / دارای قرقره تنظیم برای نصب راحت به درب / گارانتی  1 ساله تعویض بی قید و شرط / دارای کاور چپ و راست برای نصب در هر سمت / تحمل وزن درب کمتر از 3 الی 4 کیلوگرم

جک HKS سنگین

قابل عرضه در رنگ سفید  / قابلیت استپ  درب در هر زاویه /  قابلیت آرامبند در زاویه کمتر از 30 درجه  / قابلیت   تنظیم قدرت با پیچ مخصوص / دارای قرقره تنظیم برای نصب راحت به درب /  گارانتی  1 ساله تعویض بی قید و شرط / دارای کاور چپ و راست برای نصب در هر  سمت / تحمل وزن درب کمتر از 5 الی 6 کیلوگرم