شیوه پرداخت

بعد از انتخاب نحوه ارسال کالا:

1. در صورت انتخاب درگاه پرداخت؛ به درگاه پرداخت بانکی هدایت میشوید و بعد از پرداخت موفق، سفارش شما در مسیر ارسال قرار میگرد.

2. در صورت انتخاب پرداخت از طریق واریز به کارت بانکی، شماره کارت توسط کارشناسان فروش برای شما ارسال میشود که بعد از تایید پرداخت، سفارش شما در مسیر ارسال قرار میگیرد.