تاندم باکس آرامبند ارتفاع بلند شیشه ای DEGNO

ویدیو معرفی ریل تاندم باکس آرامبند ارتفاع بلند شیشه ای DEGNO

VSA50 HG ریل تاندم باکس آرام بند ولکاتو گروه DEGNO همراه با یک ست صفحه گالری با ارتفاع بلند (20 سانتیمتر) و تحمل وزن 50 کیلوگرم در عمق 50 سانتی متر/سفید 

VSA50 HG ریل تاندم باکس آرام بند ولکاتو گروه DEGNO همراه با یک ست صفحه گالری دوبل و یک ست میله گالری مربعی با ارتفاع بلند (20 سانتیمتر) و تحمل وزن 50 کیلوگرم در عمق 50 سانتی متر/طوسی